O Reťazce.sk

Projekt Reťazce.sk pôsobí na internete od 14. apríla 2009. Je miestom, na ktorom uplatňujeme svoj záujem o retailové koncepty na Slovensku. Keďže zakladatelia a základní prispievatelia žijú a pôsobia v Bratislave, informácie z tohto mesta prevažujú, no snažíme sa publikovať akúkoľvek informáciu, ktorú považujeme za dôležitú pre pôsobenie tohto odvetvia hospodárstva.

Našim cieľom je byť zdrojom pôvodných informácií o retailových konceptoch a reťazcoch na Slovensku a miestom, kde je sústredená komunita ľudí s podobným záujmom.

Primárnym miestom publikovania obsahu je blog Retazce.Wordpress.com. Doplnený je krátkymi novinkami na Twitter.com/Retazce. K projektu patrí aj stránka na sociálnej sieti Facebook. Pri prístupe prostredníctvom mobilného zariadenia je k dispozícii mobilné zobrazenie.

Blog na Reťazce.sk vychádza nepravidelne, priemerne pribudne osem príspevkov mesačne. Na ostatných platformách novinky pribúdajú priebežne.

Obsah nemá ambíciu byť objektívny, chce sprostredkúvať komentované informácie z pohľadu autorov. Obsah je pripravovaný nezávisle od akéhokoľvek prevádzkovateľa, ak nie je uvedené inak.

Zakladatelia a základní prispievatelia sú novinári Radoslav Augustín a Lukáš Kočišek, inak pôsobiaci vo vydavateľstve TREND Holding. Okruh autorov je otvorený.

Kontakt na autorovretazce@gmail.com, telefón 0905 352 808 (Augustín), 0903 274 788 (Kočišek).